DN chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng như thế nào?

Chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là việc người nộp thuế chuyển từ phương pháp tính thuế giá trị gia tăng này sang phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khác. Thủ tục để làm đăng ký chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng cần chuẩn bị gì? Chuyển đổi phương pháp tính thuế có liên quan đến việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hay không? Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp ích cho doanh nghiệp đang gặp vướng mắc về vấn đề này.

DN được chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT khi nào?

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 02 năm liên tục. Như vậy, chu kỳ khai thuế của doanh nghiệp được thực hiện ổn định trong thời gian 02 năm. Nếu hết thời gian chu kỳ khai thuế, doanh nghiệp muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT thì có thể làm thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp thành năm vào năm 2019 thì năm 2019 và 2020 phải áp dụng ổn định một phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp), sang năm 2021 mới được tiến hành chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.

phương pháp tính thuê

Phương pháp để chuyển đổi là gì?

Để thực hiện chuyển đổi phương pháp tính thuế, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế biết doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế nào bằng Mẫu 06/GTGT (được quy định tại Khoản 7 Điều 11 Thông tủ 156/2013/TT-BTC). Tuy nhiên nếu căn cứ theo Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 93/2017/TT-BTC thì:

Bỏ các khổ 1, 2, 3, 4, 5 sau điểm đ Khoản 3 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính) và thay bằng nội dung “Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC).

Bỏ điểm d Khoản 4 Điều 12: “Bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ”.

Điều này có nghĩa là, sau khi hết chu kỳ khai thuế và muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế, doanh nghiệp không cần phải nộp Mẫu 06/GTGT để thông báo về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế nữa mà chỉ cần thực hiện đăng ký phương pháp tính thuế bình thường.

Hồ sơ cần thiết để tiến hành chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT bao gồm những gì?

– Nếu doanh nghiệp muốn áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp thì nộp Tờ khai thuế GTGT (mẫu 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC). Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì nộp Tờ khai thuế GTGT (mẫu 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

– Nếu doanh nghiệp muốn áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì nộp Tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC). Đối với các dự án đầu tư tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì nộp Tờ khai thuế GTGT (mẫu 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.

Lợi ích kép của phần mềm hỗ trợ HTKK mới nhất 

Quy định mới nhất về HĐĐT theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng sau khi được tiến hành chuyển đổi sẽ áp dụng xuyên suốt trong chu kỳ khai thuế 02 năm tiếp theo của doanh nghiệp.
 

Bài viết liên quan

Your email will not be published. Name and Email fields are required