Mẹo quyết toán thuế TNDN để kế toán kê khai thuế hiệu quả

Đối với công việc kế toán, thuế là một trong những nghiệp vụ khó đòi hỏi yêu cầu cao. Ngoài những vướng mắc về hóa đơn như hóa đơn điện tử có phải ký bên người mua hàng không, hóa đơn GTGT được lập vào thời điểm nào,… thì các nghiệp vụ thuế cũng khiến nhiều kế toán “đau đầu” trong đó có quyết toán thuế. Do đó, kế toán cần bỏ túi những mẹo trong quá trình quyết toán thuế TNDN sau đây để đảm bảo được tính chính xác khi kê khai thuế.

Trước khi bắt tay vào việc quyết toán thuế TNDN, kế toán viên cần phải đối chiếu các số liệu ở trong tài khoản 344 trong sổ cái và đối chiếu với bảng cân đối phát sinh và bảng lương của doanh nghiệp. Khi đối chiếu, kế toán viên cần phải đảm bảo được những vấn đề như sau:

– Số dư nợ đầu kỳ được ghi trong TK 344 trong sổ cái và số nợ đầu kỳ trong tài khoản 344 được ghi ở trong bảng cân đối phát sinh doanh nghiệp phải bằng nhau.

– Khi cộng số phát sinh Có của TK 344 ghi trong sổ cái và tổng số phát sinh Có trong TK 344 ghi trong bảng cân đối phát sinh. Khi cộng hai dữ liệu này vào, tổng của nó phải bằng với tổng số thu nhập được ghi ở trong Bảng lương các kỳ.

– Khi cộng các khoản đã thanh toán, tạm ứng và các khoản giảm trừ. Tổng của các khoản này bằng tổng số phát sinh Nợ của TK 344 được ghi ở trong sổ cái.

– Tổng số dư Có cuối kỳ của TK 344 trên sổ cái và cả trong bảng cân đối phát sinh phải bằng nhau.

– Các bút toán định khoản tiền lương phải khớp với sổ sách kế toán.

thuế TNDN

Kiểm tra các giấy tờ chi phí của người lao động trước khi quyết toán thuế TNDN:

– Chứng minh Nhân dân và hợp đồng lao động của người lao động;

– Bảng chấm công của doanh nghiệp dành cho người lao động hàng tháng;

– Bảng tính lương dành cho người lao động hàng tháng;

– Bảng ghi chép và thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho người lao động hàng tháng

– Đối với DN thanh toán tiền lương cho NLĐ bằng tiền gửi ngân hàng thì kế toán cần phải chuẩn bị phiếu thanh toán lương hoặc chứng từ ngân hàng thanh toán tiền lương;

– Danh sách những NLĐ đã được đăng ký mã số thuế cá nhân;

– Quy chế về tài chính của doanh nghiệp và các thỏa ước lao động giữa NLĐ và DN.

Các khoản thanh toán cho người lao động cần được chú ý:

Đối với những người lao động có hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Mỗi tháng, mức thu nhập của những người lao động này trên 2 triệu đồng. Như vậy, kế toán phải lưu ý khấu trừ 10% tiền lương vào trong thuế TNCN của người lao động đó. 

Chuẩn bị hồ sơ để đăng ký hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng 

6 chức năng chính của Hệ thống thuế điện tử eTax

Một số những trường hợp mà doanh nghiệp sẽ không cần phải khấu trừ 10% thuế TNCN bao gồm:

– Mỗi lần doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho người lao động dưới 2 triệu đồng

– Người lao động chỉ có thu nhập duy nhất ở một địa điểm. Người này đã được cấp mã số thuế và hơn nữa đã làm bản cam kết với mẫu 02.

– Đối với người làm việc dưới 3 tháng, doanh nghiệp sẽ chỉ được ký tối đa 2 lần.

– Nếu DN không có trường hợp người lao động nào phải nộp thuế TNCN trong năm thì đến cuối năm kế toán vẫn cần quyết toán thuế TNCN cho những đối tượng lao động này.

– Trường hợp người lao động ký kết hợp đồng dài hạn thì DN cần phải thực hiện ký kết và nộp phí bảo hiểm cho NLĐ.

Đối với các tờ khai, kế toán cần chuẩn bị những tờ khai như sau:

– Tờ khai để quyết toán thuế TNCN vào thời điểm cuối năm;

– Trong trường hợp phát sinh Thuế TNCN vào thời điểm hàng tháng hoặc quý. Cần phải có tờ khai thuế TNCN vào thời điểm tháng hoặc quý;

– Các chứng từ liên quan đến quá trình nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

Bài viết liên quan

Your email will not be published. Name and Email fields are required